Solaris 2.3 and reflector2.30b1

Tero Kiiski (TKi@hypermedia)
Wed, 10 Aug 1994 02:31:15 -0400


Hello,

Has anyone got reflect working on an Solaris 2.3?
Thank you for help!

-----------------------------------------------------------------------------
Tero Kiiski
Vanha Raumantie 362
28600 PORI
FINLAND
tel. +358-(9)49-595092
Internet: TKi@spt.fi
http://rupikonna.spt.fi/ptol/is91/TKi
-----------------------------------------------------------------------------